Gadget

Generating Analyses of Dna via Global Effective Tool

Adli Laboratuvar Bilgi Sistemi

Laboratuvarların tüm süreçlerini kapsayan, geliştirmeye açık, Gagdet laboratuvar bilgi sistemi genel özelliklerini kısaca özetleyelim;

Dosyalar kayıt altına alınarak arşivlenebilir,
 

Rol bazlı yetkilendirme ile kullanıcılar sorumlu oldukları dosyaları görebilir ve işlem yapabilir,

Farklı lokasyonlardaki kişiler aynı iş üzerinde birlikte çalışabilir,

Delil resimleri üzerinde semantik veriler elde edilebilir,

Örneklerin DNA profillerinin karşılaştırılabilir,

DNA profillerine göre nesep indeksi hesaplanabilir,

 

 

Allel değerlerine göre bölgesel frekanslar hesaplanabilir,

DNA veri bankasından sorgulama yapılabilir,

Çalışanlar, ziyaretçiler,örneklerler arasında otomatik kontaminasyon kontrolü yapılabilir,

Minimum stok seviyesi kontrolü ile stok sorumlularına uyarı mesajları iletilebilir,

Son kullanım tarihi kontrolü ile sorumlu kullanıcıya uyarı mesajı iletilebilir,

Malzemelerin stok hareketleri ve miktarları izlenebilir,

Word,excell, pdf, txt ortamında anlık raporlar alınabilir,

Standart veriler parametrik olarak oluşturulabilir,

Deliller, örnekler, malzemeler, cihazlar vs. barkod sistemi ile takip edilebilir, izlenebilir,

 

Anlık mesajlaşma ile etkin iletişim sağlanır,

Barkod sistemi ile verilere hızlı erişim sağlanır,

Tüm işlemler için işlem zamanı, ip, kullanıcı ve işlem detayı anlık olarak izlenebilir,

Etkin bir ajanda yönetimi ile talepler yönetilebilir,

Personel izin ve eğitim kayıtları tutulabilir,

Dosyaya ait tüm delillerin laboratuvar aşamaları interaktif olarak izlenebilir,

Kumada paneli (dashboard) ile işlem hacimleri anlık olarak izlenebilir,

Çoklu dil desteği ile farklı dillerde sistemi kullanabilirsiniz, (Ör;Türkçe, İngilizce)

Suçlu ve delil ilişkileri veri madenciliği ile araştırılabilir,

Kağıt ortamında ilerleyen süreçler interaktif ortamlarda takip edilir,

 


Teknolojimiz / Cihaz Entegrasyonları