Cihaz Entegrasyonları

GADGET  uyugulaması, LIMS entegrasyonu olan tüm laboratuvar cihazları ile gerçek zamanlı veri alışverişi sağlar. Cihaz entegrasyonları ile;

Çalışma dizinleri sistem tarafından otomatik olarak cihaza aktarılabilir,
 
Cihazdan elde edilen sonuçlar sistem veritabanına otomatik aktarabilir,

Cihazdan alınan sonuçlara göre sistem otomatik olarak iş akışı başlatabilir,

Cihazlara ait envanter kayıtları takip edilebilir,

Bakım ve kalibrasyon planları yapılarak kullanıcılara uyarı mesajları iletilebilir,

Çalışanların ajanda kayıtlarına göre sistem uyarı mesajları verebilir,

 

Bu sayede;

İş süreçler hızlanır,

Kullanıcı hataları önlenir,

Laboratuvar süreçlerine uygun olarak onay ve tekrar çalışma süreçleri optimize edilir,

Bir takım kıstaslar üzerinden detaylı cihaz istatistikleri ve grafik raporlar elde edilir,

 


Gadget İle neler yapabilirsiniz ? / Teknoloji