İş Zekası-BI


İş Zekası (Business Intelligence), Kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin süreç içerisinde karlılıklarını ve verimliliklerini en üst seviyede artırmaları,en doğru kararları verebilmeleri ve performanslarını ne iyi şekilde yönetebilmeleri için bilginin etkin kullanılması’dır.

İş zekası, çalışanların belirli bir amacı gerçekleştirmeleri için doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmak, geleceğe yönelik stratejik başarıları artırmak, gerek işletme içerisinde, gerekse dış kaynaklarda üretilen verilerin toplanmasını, analizini ve sunulmasını sağlayan uygulama ve teknolojiler bütünüdür.

İş zekası sayesinde idareciler, gereksiz veriler arasında boğulmaktan kurtulmakta ve kendi yönetim ve sorumluluk alanlarıyla ilgili verileri on-line izleyebilmekte, gerekirse detayına ulaşabilmektedirler.

Sistem, dağıtık yapılanmış işletmelerde, birden çok uygulamanın bulunduğu sistemlerde, farklı coğrafi konumlarda şubeleri / bayileri bulunan işletmelerde, sistemin bütününü ve parçaları merkezi olarak görebilme imkanı sağlamakta ve böylece denetim anlık ve kolay bir hale getirilmiş olmaktadır.