Abone Yönetim Sistemi

 

Abone Talepleri

Abonelik, hat yapım, deplase gibi taleplerinin harita üzerinden Lokasyon işaretlenerek alınması, keşif, maliyetlendirme, projelendirme imalat süreçlerin takip edilmesi ile ilk abonelik bedelinin tahakkuk edilmesine kadar olan süreci kapsamaktadır.

Keşif

Mobil ve web uygulamalar kullanılarak talep ile ilgii sahadan altyapı ve üstyapı bilgilerinin harita destekli toplanarak maliyetlendirme çalışmalarının yürütülmesi aşamalarıdır.

İmalat

İş, ekip ve ekipmanları mobil ortamda yöneterek hızlı dinamik iş yönetimi sağlayan online süreçtir.

OnlineTahakkuk

Tahakkuklar online ve offline yapılarak koordinatları ile kayıt altına alınır. Borç ve Alacak bilgileri cari hesap mantığında tutulmaktadır. Tüm tahakkuklar için toplu fatura oluşturulabilr.

Sayaç & Ambar Yönetimi

Sayaç modelleri tanımlanarak hazırlanan dosya formatında sayaçlar sisteme yüklenir. Kullanıcılar yetkili olduğu ambardan işlem yapabilir.Ambarında sayaç olmayan kullanıcı sistem üzerinden sayaç talep etmelidir.

Okuma Planları

Harita üzerinden alan seçilerek oluşturulan bölgede aboneler otomatik sıralanarak okuma planları oluşturulur. Hangi gün hangi bölgenin okunacağı bölge limitleri dahilinde harita üzerinden parametrik tanımlanır.

Sicil ve Abone Tanımları

Adres tanımları sistem içerisindeki bütünleşik coğrafi haritalar yardımı ile yapılır. Bu sayede sicilin tüm abonelikleri tüm sözleşmeleri konumsal adres ile yönetilmekte ve izlenmektedir.

Tahsilat

Nakit, Kredi kartı, kredi kartı taksit, mahsup, havale ile online ve offline tahsilat (Banka, PTT), otomatik ödeme talimatı takibi, yapılabilmekte. Aynı zamanda; normal taksit, icra taksidi ve sabit ödeme sistemi oluşturulabilmektedir.

Tarifeler

Sınırsız sayıda tarife üretilebilir. Tarifelerin başlangıç ve bitiş zamanları sistem tarafından otomatik yönetilmektedir.

Endüstriyel Müşteriler

Sanayi müşterileri için segmentasyonlar oluşturulmaktadır.Segmentler oluşturulurken dönemlik tüketimleride tanımlanarak dönem sonunda tanımlanan tüketim seviyelerine ulaşan müşteriler bu segmentlerde özel olarak yönetilmektedir.

Ön Ödemeli Sayaç

Yetki kartlarının oluşturulması,karta yükleme yapılması,kartın teslim ve iade işlemleri sistem üzerinden yapılabilmektedir.

Sayaç iş emirleri

Farklı kanallardan gelen ihbar ve alarmlar için otomatik işemri oluşturulabilmektedir. İşemirleri online izlenerek ilgili personele anlık yönlendirilebilmektedir.kalibrasyon sonuçlarıda kayıt altına alınabilmektedir.

Uzaktan Okuma Sistemleri

Sayaçlardan saatlik, günlük, aylık tüketimler ile sıcaklık basınç veriler entegrasyon ile sahadan toplanabilmektedir. Toplanan tüketim verileri üzerinden tahakkuk yapılabilmekte ve sayaçlardan alınan alarm verilerine göre anlık iş emri üretilebilmektedir.

Yasal Takip

İlgili servislerden gelen icra talepleri süreci başlatmakta, talep edilen borçlar kilitlenerek icra müdürlükleri üzerinden tahsilatın yapılması sağlanmaktadır. İcra dosyası içerisindeki tüm takip verileri XML dosya formatı ile icra müdürlüklerine iletilmekte ve UYAP üzerine aktarılabilmektedir.

Entegrasyon

Mernis entegrasyonu, Scada Entegrasyonu, ERP Entegrasyonu,PTT ve Banka entegrasyonu, e-fatura, Akıllı sayaç entegrasyonları, Doküman Yönetim Sistemi Entegrasyonu, UYAP  entegrasyonları vs..yapılmıştır.

İş Süreçleri

İş akışları BPM üzerinde tanımlanarak süreçler anlık izlenebilmekte, darboğazlar tespit edilerek süreçlerin iyileştirilmesi sağlamaktadır. Her adımda bilgilendimeler ve onay işlemleri yapılabilmetdir. Anlık geri bildirimler online sağlanmaktadır.

Coğrafi Raporlama

Tüm  adresler harita üzerinden lokasyın bilgisi ile kaydedildiğinden uygulama içerisindeki tüm veriler coğrafi platformda anlık tematik olarak  raporlanabilmektedir. (Borç raporları, iş emri raporları vs..)

 

Mobil Uygulamalar

Saha ekip-ekipmanların koordinasyonu için etkin mobil çözümler kullanılmaktadır. Ekiplerin çalışma saatleri, kullanılan malzemerlin stok takibi, saha resimleri, kazı izinleri, altyapı ve üst yapı bilgileri mobil uygulamalardaki coğrafi bilgi sistemi ile online yönetilmektedir.