Ön Abonelik

· Müşteri taleplerinin harita üzerinden alınması

· Harita üzerinden etüd planı

· Mobil ortamda;

o İmalatı yapılacak hattın harita üzerinden çizimi yapılarak metrajlarının otomatik çıkartılması ve aynı zamanda üstyapı bilgilerinin toplanması (asfalt, parke, …)

o Harita üzerinde şebeke komponentlerinin lokasyon bazlı kayıt altına alınması ve maliyetlerinin belirlenmesi

o Potansiyel müşteri bilgilerinin toplanması ve tüketim ihtiyaçlarının belirlenmesi (evsel, ticari, endüstriyel, ..)

· Detaylı maliyetlerin girilerek Capex’in ortaya çıkartılması ve karlılık oranının tespit edilmesi

· Taslak şebeke yapım projesinin oluşturulması,

· Şebeke yapım projesine yönetim onayının alınması,

· Hesaplanan bağlantı bedelinin potansiyel müşterilere bildirilmesi (sms, mail, mektup vs..)

· Kazı izinlerinin alınarak imalat programının yapılması,

· Mobil İmalat uygulaması ile saha işlerinin takibi;

o Çalışan personeller ve süreleri,

o İş Makineleri ve süreleri,

o Kullanılan malzemeler,

o Resimler,

o Tahribatlar

o Poz bazında yapılan iş kalemleri

· Yapılan imalatın sızdırmazlık testlerinin yapılması, imalat onayı ve As-built projesinin sisteme yüklenmesi,

· Onaylanan imalat bilgilerine göre taslak ve as-built projelerinin kıyaslanarak analizinin yapılması

· İmalat sonrasında uygulanacak ise müşteriye ek tahakkukun yüklenmesi,

· İmalatı gerçekleştiren taşeron firmaların aylık hakkedişlerinin hesaplanması ve hakediş takibi.