Satış Sonrası HizmetlerEkonomik ve teknolojik gelişmeler ülke pazarlarını dünya pazarları haline getirirken, işletmeleri giderek artan bir rekabet ortamına sokmaktadır. Bu yarışta başarılı olma, pazar ve müşteri odaklı olmakla sağlanabilir. Müşteri odaklı olma, müşteri beklentilerinin tanımlanması ve iyi müşteri ilişkileri geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. Günümüzde müşteri, çok daha bilinçli, istekleri daha fazla, genişleyen pazarda çok geniş bir ürün yelpazesi karşısında seçimini kalitesinden emin olduğu ürünleri seçerek kullanan kişi haline dönüşmüştür. Müşteriler kaliteyi; ürün güvenilirliği ve satış sonrası hizmetlerin güvenilirliği ile  birlikte düşünmektedir. Müşteri araştırmalarının bir çoğunda satış sonrası hizmetlerin, müşterilerin seçiminde giderek daha fazla vurgulandığı, ürünlerin algılanmasında ve seçiminde önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır.