İş Süreçlerinin Yönetimi - BPM

İş süreçleri yönetimi, bir kurumdaki iş süreçlerinin detaylı olarak belirlenmesi, iş akışlarının süreç hedefleri doğrultusunda optimizasyonu, her türlü duruma ilişkin mantıksal modellemenin belirlenmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi olarak tanımlanabilir. BPM uygulamaları, kurallara göre rol tabanlı ve kurumsal politikalar ile uyumlu süreçleri desteklemek için dizayn edilmiştir.

 

 

 

Temel olarak,

 

Bilinmeyen bir süreç modellenemez, ölçülemeyen bir süreç yönetilemez, yönetilemeyen bir süreç iyileştirilemez.

 

BPM tercih ediyoruz, çünkü:

İnsan ve sistem odaklı iş akışları için otomasyon ve verimlilik sağlar.

Tutarlılık, kalite ve iş süreçlerinin standardizasyonunu sürekli hale getirir.

Kurumsal işleyişi arttırır.

Düzenleyici uyumu sağlar.

Değişimi güçlendirir.