Workcube İş Ortaklığı

Workcube PartnerWorkcube

Workcube sadece bir teknoloji değil aynı zamanda bir iş modelidir!

Workcube; şirketlerin çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçiden servise kadar tüm iş ortaklarını tek ve sağlam bir platformda iş yapabilir hale getiren kapsamlı bir e-Business uygulama yazılımıdır. Bu yazılımın geliştiriminde internet ekonomisinin bir gereği olarak yönetim biliminde, iş yapma biçimlerinde ve ilişki yönetiminde meydana gelen değişiklikler en temel çıkış noktası olmuştur.

Consolidation (Birleşme, Birleştirilme) Collaboration (İşbirliği) Communication (İletişim) Change (Değişim) Competition (Rekabet) Corporate
Governance (Kurumsal Yönetişim)

Workcube'ün 6 C'si
Workcube'ün işletmelere sunduğu temel avantajlar en genel anlamda aşağıdaki başlıklar altında ifade edilebilir.

Consolidation of Business: Workcube işletmelerin tüm iş ve operasyonlarını tek bir yazılım üzerinden yürütme imkanı sunar.

Collaboration: Workcube işletme değer zincirinin tüm halkalarını (çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler) ortak bir platformda buluşturarak sürekli ve etkin bir işbirliği gerçekleştirmelerini sağlar.

Communication: Workcube sunduğu güçlü iletişim araçları ile işletmelerin çalışanları, iş ortakları ve müşterileri arasındaki iletişimi arttırır, kolaylaştırır ve etkinleştirir.

Change Management: Workcube işletmelerin şirket içinde ve dışında meydana gelebilecek değişiklikleri kolaylıkla yönetmelerine imkan tanıyan esnekliğe, modülerliğe ve araçlara sahiptir.

Corporate Governance: Workcube kurumsal hesap verebilirlik, açıklık, şeffaflık ilkeleriyle çalışan işletmelerin oluşumuna katkı sağlar.

Competition: Artık rakiplerimiz çevremizdekilerle sınırlı değil. Sınırların olmadığı bir dünyada rekabeti yönetecek araçlar ve mantık Workcube'de vardır.


Geliştirim Felsefesi
Workcube aşağıdaki temel faktörler gözönüne alınarak geliştirilmiştir.

  • Çalışanların bilgi ve verimliliğini arttıracak kritik bilgilere, hizmet ve uygulamalara ulaşmak için harcadıkları eforu minimuma indirerek hedeflerine odaklanmalarını sağlamak.
  • Veri girişini organizasyonun tüm birimlerine dağıtarak iş yükünü azaltmak.
  • Kullanımı kolay araçlar ile operasyonların hızını arttırmak ve maliyetlerini düşürmek.
  • Departmanlar arasındaki farklı yazılımlar kullanmaktan kaynaklanan bilgi kayıplarını önlemek.
  • Bilginin merkezileşmesini ve tüm çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları tarafından 7/24 self servis erişilebilir olmasını sağlamak
  • Şirket yöneticilerinin şirket departmanlarının, çalışanlarının, partnerlerinin ve işletmelerinin genel gidişatı hakkında gerçek zamanlı ve anlamlı raporlara va istatistiklere kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak.
  • Şirket içi ve şirket dışı etkin iletişimi arttırmak, eş zamanlı, akıcı ve daha az maliyetli bir hale getirmek.
  • Merkez ve uzak ofisleri yakınlaştırarak bilgiyi çoğaltıp paylaştırmak.
  • Bayi, servis, tedarikçi v.b. iş ortakları ile olan iş birliğini güç birliğine dönüştürmek.


SUNULAN ÇÖZÜMLER
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi)
CMS (İçerik Yönetimi Sistemi)
Project Management (Proje Yönetim Sistemi)
LMS (Eğitim Yönetimi Sistemi)
Digital Asset Management (Dijital Arşiv Sistemi)
Pysical Asset Management (Fiziki Varlık Yönetimi, Tamir Bakım)
Enterprise Perfomance Management (Kurumsal Rapor Sistemi)