image image image image
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi   Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LIMS) sıklıkla eklenen yeni özellikler ve işlevleri ile birlikte gelişmekte olan bir kavramdır. Teknolojik gelişmeler devam ederken uzmanların LIMS uygulamasından beklentileri değişmektedir. Modern laboratuvar cihazları ve kurum içi kullanılan diğer uygulamalar ile giderek artan entegrasyonlar LIMS uygulamasından beklentileri arttırmaktadır.
Abone Talep Yönetim Sistemi
Vatandaşın abonelik, hat yapım, deplase gibi taleplerinin harita üzerinden lokasyon işaretlenerek alınması ile süreç başlayan süreç talebin sınıflandırılması ve adresin doğrulanması, maliyetlendirme, projelendirme imalat gibi süreçleri planlayarak ilk abonelik bedelinin tahakkuk edilmesine kadar olan süreci mobil ortamda kapsamaktadır.
Mobil İş Emri Yönetim Sistemi
Arızaların adresleri lokasyon bilgileri ile kayıt altına alınarak ekip ve ekipmanların mobil ortamda yönetildiği online İş Emri Yönetim Sitemi çözümüdür.
Su Abone Yönetim Sistemi
Müşteri sayıları yüzbinler, hatta milyonlardan söz edilen kurumların iş süreçlerini kolaylaştırmak için sunduğumuz Abone Yönetim Sistemi, tahakkuk ve tahsilatın oluşum süreçlerinden yasal takip süreçlerine kadar harita ile bütünleşik bir ortam sağlayarak mobil uygulamalarla desteklenen bir otomasyon çözümüdür.

 

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LIMS) sıklıkla eklenen yeni özellikler ve işlevleri ile birlikte gelişmekte olan bir kavramdır. Teknolojik gelişmeler devam ederken uzmanların LIMS uygulamasından beklentileri değişmektedir. Modern laboratuvar cihazları ve kurum içi kullanılan diğer uygulamalar ile giderek artan entegrasyonlar LIMS uygulamasından beklentileri arttırmaktadır.

Generating Analyses of Dna via Global Effective Tool

Adli Laboratuvar Bilgi Sistemi

Laboratuvarların tüm süreçlerini kapsayan, geliştirmeye açık, Gagdet laboratuvar bilgi sistemi genel özelliklerinikısaca özetleyelim;

 Dosyalar kayıt altına alınarak arşivlenebilir,
 

 Rol bazlı yetkilendirme ile kullanıcılar sorumlu oldukları dosyaları görebilir ve işlem yapabilir,

 Farklı lokasyonlardaki kişiler aynı iş üzerinde birlikte çalışabilir,

 Delil resimleri üzerinde semantik veriler elde edilebilir,

 Örneklerin DNA profillerinin karşılaştırılabilir,

 DNA profillerine göre nesep indeksi hesaplanabilir,

 

 

 Allel değerlerine göre bölgesel frekanslar hesaplanabilir,

 DNA veri bankasından sorgulama yapılabilir,

 Çalışanlar, ziyaretçiler,örneklerler arasında otomatik kontaminasyon kontrolü yapılabilir,

 Minimum stok seviyesi kontrolü ile stok sorumlularına uyarı mesajları iletilebilir,

 Son kullanım tarihi kontrolü ile sorumlu kullanıcıya uyarı mesajı iletilebilir,

 Malzemelerin stok hareketleri ve miktarları izlenebilir,

 Word,excell, pdf, txt ortamında anlık raporlar alınabilir,

 Standart veriler parametrik olarak oluşturulabilir,

 Deliller, örnekler, malzemeler, cihazlar vs. barkod sistemi ile takip edilebilir, izlenebilir,