image image image image
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi   Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LIMS) sıklıkla eklenen yeni özellikler ve işlevleri ile birlikte gelişmekte olan bir kavramdır. Teknolojik gelişmeler devam ederken uzmanların LIMS uygulamasından beklentileri değişmektedir. Modern laboratuvar cihazları ve kurum içi kullanılan diğer uygulamalar ile giderek artan entegrasyonlar LIMS uygulamasından beklentileri arttırmaktadır.
Abone Talep Yönetim Sistemi
Vatandaşın abonelik, hat yapım, deplase gibi taleplerinin harita üzerinden lokasyon işaretlenerek alınması ile süreç başlayan süreç talebin sınıflandırılması ve adresin doğrulanması, maliyetlendirme, projelendirme imalat gibi süreçleri planlayarak ilk abonelik bedelinin tahakkuk edilmesine kadar olan süreci mobil ortamda kapsamaktadır.
Mobil İş Emri Yönetim Sistemi
Arızaların adresleri lokasyon bilgileri ile kayıt altına alınarak ekip ve ekipmanların mobil ortamda yönetildiği online İş Emri Yönetim Sitemi çözümüdür.
Su Abone Yönetim Sistemi
Müşteri sayıları yüzbinler, hatta milyonlardan söz edilen kurumların iş süreçlerini kolaylaştırmak için sunduğumuz Abone Yönetim Sistemi, tahakkuk ve tahsilatın oluşum süreçlerinden yasal takip süreçlerine kadar harita ile bütünleşik bir ortam sağlayarak mobil uygulamalarla desteklenen bir otomasyon çözümüdür.


Arızaların adresleri lokasyon bilgileri ile kayıt altına alınarak ekip ve ekipmanların mobil ortamda yönetildiği online İş Emri Yönetim Sitemi çözümüdür.

Mobil İş Emri Yönetim Sistemi

Hizmet sektöründe kurum ve kuruluşlar için saha ekiplerinin yönetimi, iş sürekliliği ve müşteri memnuniyeti açısından büyük öneme sahiptir. Hizmet alanı genişledikçe;planlama, yönetim ve raporlama giderek daha karmaşık ve önemli hale gelmektedir.Müşteri memnuniyetini sürdürebilmek; bölgelerdeki ekiplerin mevcut iş yüklerinin izlenmesi, gelecek görevlerinin atanması, acil durumlarda en hızlı şekilde doğru adrese sevk edilmesi süreçlerin ve kullanılan sistemlerin optimizasyonunun sağlanabilmesine bağlıdır.

Mobil İş emri yönetim sistemi ile müşteri hizmetleri tarafından vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda saha ekibine yönlendirdiğiniz iş emirleri, yapılacak işin tanımını ve detay olarak neler içerdiği mobil cihazlarda izlenebilmekte ve aynı zamanda gönderdiğiniz koordinat bilgisi sayesinde ekibin arıza noktasına ulaşımını kolaylaştırmaktadır.

İş emrinin ekibe iletilmesi, okuması, iş adımlarınızın başlaması, ekiplere yönlendirilmesi ve tamamlanması durumlarının tamamında, ofis yazılımları anlık güncellenmektedir. On-line iletişim sayesinde ekip ve iş emri hakkındaki bilgilere anlıkulaşılabilmektedir.

 

Mobil İş emri yönetim sistemi ile operasyonlar çok daha hızlı hale gelebilir, oluşabilecek sorunların önüne geçebilir, ek geliştirme gerektirmeyen dinamik, esnek ve parametrik yapısı ile iş emirlerini yönetebilmenin özgürlüğüne kavuşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamik Altyapı Bileşenleri kullanılarak tasarlanan Mobil iş emri yönetim sistemi aşağıdaki bileşenleri kapsamaktadır.

 • %100 web ve mobil uygulamalar
 • Tematik raporlamalar
 • Coğrafi Bilgi Sistemi ile bütünleşik
 • Görev listesi
 • İzlenebilir süreçler
 • Senkronize

 

 

 

 

Mobil İş Emri Yönetim Sistemi ile yapabilecekleriniz;

 • Kullanıcı, ofis yazılımlarını kullanarak kurumsal haritalar üzerinden saha personeline koordinat verileri ile iş emri atayabilmektedir,
 • Saha ekibindeki yetkili kullanıcı havuza düşen iş emirlerini mobil cihaz üzerinden en yakın ve en uygun saha ekibine yönlendirebilmektedir.
 • Mobil cihazlar saha ekibine navigasyon yapabilmektedir,
 • 3G bağlantısının olmadığı durumlarda sistem off-line  çalışabilir interneti bulduğu anda on-line senkronize olabilmektedir,
 • Saha personeli atanan iş emirlerinin iade talebinde bulunulabilmektedir,
 • İş emri sırasında çalışan personeller, malzemeler, araçlar, oluşan tahribatlar, çekilen resimler mobil cihaz üzerinden merkezi sunuculara aktarılabilir,
 • İş emri sırasında oluşan yeni arızalar için saha ekibi mobil cihaz üzerinden yeni iş emri oluşturulabilmektedir,
 • Saha ekibinin yapmış olduğu işler ile ilgili tüm süreç yönetici arayüzünden görülebilir, onay için gönderilen iş emirleri yönetici red olarak iade edebilmektedir.
 • Tüm ekipler mobil cihaz üzerindeki harita üzerinde takip edilebilmektedir,
 • Mobil cihazlarda harita üzerinde iki nokta arasında mesafe ölçümleri yapılabilmektedir.
 • Harita üzerinde konumsal iş emri raporları alınabilmektedir,
 • PDF, DOC, XLS, HTML, CSV, RTF, TXT, XML formatlarında raporlama yapılabilmektedir,
 • BPM altyapısı sayesinde iş emirlerinin hangi süreçte olduğu grafik olarak izlenebilmektedir,
 • Web uygulaması kabul görmüş tüm tarayıcılar ile çalışabilir.
 • Mobil cihazlar üzerinde yapılabilen işlemlerin tamamı ofis uygulamaları üzerinden web arayüzünden yapılabilmektedir.
 • Çoklu dil desteği ile uygulama parametrik olarak farklı dillerde çalışabilmektedir.
 • İş emrinin ne zaman üretildiği, saha ekibine ne zaman iletildiği, saha ekibinin ne zaman okuduğu, ekibin arızaya müdahale süreleri sistem tarafından kayıt altında alındığından çalışanların ve süreçlerin detaylı performans analizlerini yapabilirsiniz,

GIS Desteği

Coğrafi bilgi sistemleri ile bütünleşik çalışan Mobil İş Emri Yönetim Sistemi, saha ekiplerinin ve farklı konumlardaki ofis çalışanlarının durumlarının harita üzerinde anlık olarak takip edilebilmesini ve ulaşım için gerekli yönlendirmelerinin yapılmasını kolaylaştırır.

 • GIS Desteği ile kullanıcılara harita üzerinde;
 • Mobil cihazdaki haritada altyapıda kullanılan malzemeler hakkında bilgilere erişilebilmektedir,
 • Ofis uygulamasında harita üzerinden önemli yer adlarına göre arama yapılabilmektedir
 • Ekiplerin ve işlerin durumları anlık olarak izlenmektedir,
 • Coğrafi konumlarına göre işe en yakın ekipler otomatik belirlenebilmektedir,
 • Mobil cihazlar üzerinde navigasyon yapılabilmektedir,
 • Konumsal iş emri dağılım raporları alınabilmektedir,
 • İşlerin coğrafi konumlarının mobil cihazlara yönlendirilmesi, gibi çok sayıda seçenekler sunulur.